Beijing Language and Culture University

北京语言大学

邮箱@待填写

Chủ đề trại giao lưu “Thay đổi trong 10 năm của tôi”: Đánh giá sự phát triển xã hội của Trung - Việt từ góc độ phát triển cá nhân, thông qua các bài giảng được thiết kế tỉ mỉ, hợp lý, kết hợp với quan điểm của các chuyên gia đã dẫn dắt học viên nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa Trung Quốc, diễn giải chuyên sâu về những thay đổi trong quan niệm gia đình, giáo dục, du lịch và sử dụng mạng xã hội ở Trung Quốc trong mười năm qua. Phân tích xu hướng, biểu hiện và nguyên nhân của sự thay đổi, tác động đến đời sống và tư tưởng của con người, v.v.  Đồng thời cho phép các học viên học cách Làm thế nào để phát triển một kế hoạch nghiên cứu, phát hiện vấn đề, đặt câu hỏi, phân tích vấn đề và tóm tắt ý tưởng, bên cạnh đó học cách làm thế nào để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân, xã hội và mối quan hệ giữa những cá thể cùng thời đại, đồng thời tích cực luyện tập kỹ năng vừa học vừa làm, vừa làm vừa nghĩ.

“‘我的十年变化’——从个人成长看中越社会发展”主题交流营通过精心合理的课程设计,带领学员从中国文化研究领域专家学者的角度,深入解读中国近十年来家庭观念、教育观念、出行观念、社交媒体使用观念的变化,分析变化的趋势、变化的表现和原因,以及由此给人们生活和观念带来的影响等。让学员在学会如何制定调研计划、发现问题、提出问题、分析问题、总结观点的同时,学会如何思考个体同社会、个体同时代的关系,积极践行在做中学、在做中思考。

General Courses 通用课程