Beijing Language and Culture University

北京语言大学

邮箱@待填写

นักเรียนที่รักทุกคน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์จีน-ไทยปี 2564 “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ กวีนิพนธ์จีน” ค่ายแลกเปลี่ยนครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้บทกวียุคราชวงศ์ถังผสมผสานกับวัฒนธรรมในพื้นที่และความรู้ด้านไวยากรณ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชมและวิเคราะห์บทกวี เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ และฝึกฝนไวยากรณ์ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจในบทกวีของจีนและไทยมากขึ้น สัมผัสเสน่ห์ของอารยธรรมจีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทยให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

亲爱的同学们,欢迎参加“神州畅行 诗歌中国”2021中泰线上团组课程。本次交流营围绕中国唐诗的赏析并结合其中所涉及的地域文化及语言点展开,分为云上诗词赏析、地域文化体验、语言点操练三大板块,让营员们能够提高中泰诗歌文学的互解,充分感受华夏文明魅力,推动中泰两国文化交流走向深入。

General Courses 通用课程